Cyflwyno cais

 

Diolch i chi am eich diddordeb mewn gwneud cais am y rôl hon.


I gael mynediad at y wybodaeth ategol ar gyfer y rôl hon gan gynnwys y Disgrifiad Swydd a'r Manyleb Person, yn ogystal â manylion am sut i wneud cais a'r broses recriwtio – cofrestrwch eich manylion isod a chliciwch ar gyflwyno.

Os yw'n well gennych beidio â chofrestru eich manylion, gallwch ofyn i'r wybodaeth hon gael ei e-bostio atoch. Anfonwch e-bost at applications@solace.org.uk a sicrhewch eich bod yn nodi'n glir pa rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi.


Mae Solace in Business a Chyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i ddiogelwch y data personol rydych yn ei ddarparu mewn cysylltiad â'ch diddordeb yn y rôl hon. I ddeall sut y mae pob sefydliad yn trin data personol, gweler y polisïau preifatrwydd unigol isod:

  • Cliciwch yma i weld polisi preifatrwydd Solace in Business.
  • Cliciwch yma i ddarllen rhagor am hysbysiadau preifatrwydd Cyngor Sir Caerfyrddin.